გაიგე რატომ ხდებიან ფსიქოლოგიის კურსდამთავრებულები წარმატებული HR-ები

ფსიქოლოგია სოციალური მეცნიერებაა, რომელიც ცდილობს შეისწავლოს და გამოიკვლიოს ინდივიდებისა და ჯგუფების მოქმედების მიზეზები

15 March, 2021 Read more

ახალი ფუნქციონალი ჰიროზე - დაასაქმე უფროსი თაობა

სიახლე ჰიროში! ჩვენი კომპანიის მიზანია, ნებისმიერი დასაქმების მსურველი ადამიანი მარტივად დაუკავშირდეს დამსაქმებელს. ამ ტიპის კომუნიკაციის გამარტივება ...

07 June, 2021 Read more

დასაქმებული შრომითი უფლებები

საქართველოს კონსტიტუციით გამყარებული შრომითი უფლება სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებათა ჯგუფს მიეკუთვნება, შესაბამისად, აშკარაა მისი საზოგადოებრივი თუ ეკონომიკური მნიშვნელობა. შრომითი ურთიერთობის საკანონმდებლო რეგულირება პირდაპირ აისახება, ერთი მხრივ, საზოგადოებაზე - დასაქმებელთა ჯფუფზე, ხოლო მეორე მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკის გამწევ ძალაზე - დამსაქმებლებზე.  აღნიშნულიდან გამომდინარე, აშკარაა შრომითი ურთიერთობისა და მისგან გამომდინარე, შრომითი უფლებების აქტუალობა. წინამდებარე სტატია შეეხება საქართველოს შრომის კოდექსით განმტკიცებულ შრომით უფლებებს წინასახელშეკრულებო, სახელშეკრულებო (შრომითი პირობები) და შრომითი ურთიერთობის დასრულების ეტაპებისას.

22 January, 2020 Read more

P&G

მცირე ექსპერიმენტს გთავაზობთ: დილიდან დაღამებამდე თქვენს მიერ გამოყენებული ნებისმიერი პროდუქტის ბრენდი მოინიშნეთ, დღის ბოლოს კი გადახედეთ, არის თუ არა ამ სიაში: Ariel, Always, Bounty, Oral-B, Pampers, Tide, Pantene

15 April, 2021 Read more

Toyota Industries Co. წარმატების ისტორია

Toyota Industries Co. 1937 წელს დაარსდა და მისი წარმატების ისტორია მალე 100 წელს აითვლის

18 February, 2021 Read more

DELL inc.-ის წარმატების ისტორია

წარმატებასა და ენტერპრენუარულ ნიჭზე საუბრისას შეუძლებელია არ გაიხსენო ერთ-ერთი უნიკალური ისტორია, რომელიც DELL inc.-ის დამფუძნებელს მაიკლ დელს უკავშირდება

25 January, 2021 Read more

საკულტო ბრენდის წარმატების ისტორია: კოკა-კოლა

კოკა-კოლას ხსენებისას, პირველი, რაც გვახსენდება დაუვიწყარი გემო და წინასაახალწლოდ შექმნილი ჯადოსნური განწყობაა

25 January, 2021 Read more

Tesla Motors-ის წარმატების ისტორია

როდესაც 2003 წელს Tesla Motors-ის დამაარსებლები შეიკრიბნენ, მათი მთავარი მიზანი იყო მსოფლიოსათვის დაემტკიცებინათ, რომ ელექტრო მანქანა შესაძლოა უფრო ჩქარი და სასიამოვნოდ

30 March, 2021 Read more