ფინანსები არაფინანსისტი მენეჯერებისთვის

ფინანსები არაფინანსისტი მენეჯერებისთვის

Title

ფინანსები არაფინანსისტი მენეჯერებისთვის

Provided by

Smart Academy

From

15 October

To

15 November

Smart Academy გთავაზობთ ტრენინგს „ფინანსები არაფინანსისტი მენეჯერებისთვის“.

 

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეისწავლის:

 • რა არის ფულის დღევანდელი და მომავალი ღირებულება

 • როგორ გამოითვლება მოგება და რა ფაქტორები მოქმედებს მასზე

 • განსხვავება ფინანსების მართვასა და ბუღალტრულ აღრიცხვას შორის

 • განსხვავება ფინანსურ უწყისებს შორის

 • რა არის ფინანსური ანალიზი და ძირითდი ფინანსური მაჩვენებელები

 • რა არის და რა მნიშვნელობა აქვს საბრუნავი კაპიტალის მართვას

 • რა არის დებიტორული მოთხოვნები და როგორ ხდება მათი მართვა

 • რა მნიშვნელობა აქვს მოზიდული სახსრების წყაროებს

 • რა არის დისკონტირება და რა ფასი აქვს კაპიტალს

 • როგორ ხდება მომგებიანი ინვესტიციების შერჩევა და გადაწყვეტილების მიღება

 

ტრენერი: დავით ხაჩიძე

 

სილაბუსი ნახეთ და რეგისტრაცია გაიარეთ აქ - https://smartacademy.ge/trainings/57-Finance-for-Non-Finance-Executives

 

ორგანიზაციული დეტალები:

 • ტრენინგის დასაწყისი: მალე;

 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 10 შეხვედრა/20 საათი

 • სტანდარტული ღირებულება: 840  ლარი.

 • ღირებულება ფასდაკლებით: 690 ლარი

 • ხელმისაწვდომია TBC, BOG განვადება 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ.: (+995) 596 60 00 11;  ელ.ფოსტა: info@Smartacademy.ge