ფინანსური მენეჯმენტი

ფინანსური მენეჯმენტი

დასახელება

ფინანსური მენეჯმენტი

მომწოდებელი

Smart Academy

დან

15 ოქტომბერი

მდე

15 ნოემბერი

Smart Academy გთავაზობთ ტრენინგს „ფინანსური მენეჯმენტი“.

 

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეისწავლის:

 • რა არის ფულის დღევანდელი და მომავალი ღირებულება;
 • როგორ გამოითვლება მოგება და რა ფაქტორები მოქმედებს მასზე;
 • განსხვავება ფინანსების მართვასა და ბუღალტრულ აღრიცხვას შორის;
 • განსხვავება ფინანსურ უწყისებს შორის;
 • რა არის ფინანსური ანალიზი და ძირითდი ფინანსური მაჩვენებელები;
 • რა არის და რა მნიშვნელობა აქვს საბრუნავი კაპიტალის მართვას;
 • რა არის დებიტორული მოთხოვნები და როგორ ხდება მათი მართვა;
 • რა მნიშვნელობა აქვს მოზიდული სახსრების წყაროებს;
 • რა არის დისკონტირება და რა ფასი აქვს კაპიტალს;
 • როგორ ხდება მომგებიანი ინვესტიციების შერჩევა და გადაწყვეტილების მიღება.

 

ტრენერი: დავით ხაჩიძე

 

სილაბუსი ნახეთ და რეგისტრაცია გაიარეთ აქ - https://smartacademy.ge/trainings/57-financial-management

 

ორგანიზაციული დეტალები:

 • ტრენინგის დასაწყისი: 20 ოქტომბერი;
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 11 შეხვედრა/22 საათი;
 • სტანდარტული ღირებულება: 840  ლარი;
 • ღირებულება ფასდაკლებით: 690 ლარი;
 • ხელმისაწვდომია TBC, BOG, SPACE, CREDO, ReBank განვადება.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ.: (+995) 596 60 00 11;  ელ.ფოსტა: info@Smartacademy.ge